[main] [www.mega.z.pl] [about]
Krzyh home page - prywatna strona krzyha
Pawee home page Strona na celujacy ;) - tak oceniona przez informatyka
Józwik home page Strona Pawła Józwika
Leliva Strona radia leliwa
Górnik Strona szkoły do której chodzili¶my, znaczy kapitan, mega, pawee, warclock i inni
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podtawowa nr 10
mail to: observator